Danışmanlık

Danışmanlık; özel bir alanda uzmanlaşmış kişilerin, sahip oldukları tecrübe, bilgi ve becerileri danışanlara aktararak istenilen hedefe ulaşmalarında destek olmaktır. Burada önemli olan uzmanlık alanına dair problem çözme, geliştirme, değer katma noktalarında bilgi birikimine sahip olmaktır.

Danışmanlık; karşı tarafı ve beklentilerini iyi analiz etmeyi profesyonel yaklaşımı ve alan bilgisini gerektirir. Bu sayede doğru sorularla doğru ve gerçekçi hedeflere yürümek mümkün olur. Danışan ile birlikte hedef belirleme, eylem planı oluşturma, alternatifleri değerlendirme, sonuca ulaşma aşamalarında bütün olarak hareket eder. İçeride ve dışarıda, engel ve fırsatların iyi tahlil edilmesinde ayrıca motivasyonel sorunlarda danışman, deneyim ve bilgisi ile destek sağlar. Değişime ve gelişime ortaklık ederek danışan ile beraber hareket eder.

Eğitim alanında danışmanlık da aynı şekilde alanda bilgi birikimi gerektirir. Movendus Akademi olarak gençlere ve ailelere uzman kadromuz ile eğitim süreçlerinde onları hedeflerine ulaştıracak katkılar sağlıyoruz.

Danışmanlık