Analiz Merkezi

Analiz Merkezi

Analiz Merkezi öğrencilerin yetenek ve potansiyellerinin çeşitli araçlarla test edilerek değerlendirildiği alanlardır. Bu merkezde, eğitim süreçlerinden gelişim programlarına, meslek edinme deneyimlerine kadar uzun süreyi kapsayan bir çalışma yürütülür. Bu çalışma sonuçlarına dayanarak öğrencilere bireysel olarak uyarlanmış eğitim ve rehberlik hizmeti sunulur. Böylece öğrencilerin akademik başarılarını artırmaları, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, kişisel hedeflerine ulaşmaları adına hızlı ve kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Bu süreçte öğrencilerin gelecekteki başarılarına ve kariyer hedeflerine sağlam bir temel atılmış olur.

Bilgisayar eşliğinde önemli notların alındığı analiz merkezi değerlendirmesi